Yatırımcı İlişkileri

Bordo Grubu’nun şeffaflık politikası çerçevesinde bütün faaliyetleri ve bilançoları yeminli mali müşavirler ve bağımsız denetim şirketleri tarafından kontrol edilip, kayıt altına alınmaktadır. Bu çerçevede ciro, çalışan, makine ve ekipman envanteri, tesis bilgileri, ödediği vergiler ve çevresel veri raporları paylaşıma açıktır.

Ciro

İstikrarlı ve güçlü büyümesini sürdüren Bordo Grubu'nun; yıllara göre toplam ciro ve büyüme oranları, yatırım miktarları, faaliyet alanlarına ve sektörlere göre ciro dağılım grafiklerini buradan inceleyebilirsiniz.

Çalışanlar

Bordo Grubu'nun akılcı çözümleri’nin sırrı, nitelikli ve mutlu insan kaynağıdır. Bordo Grubu çalışanlarının; mavi yaka/beyaz yaka oranı, cinsiyet dağılımı, eğitim durumu ve yaş dağılımı gibi bilgilerini içeren grafikleri buradan inceleyebilirsiniz.

Tesisler

Bordo Grubu tesislerinin alan raporu, hizmet türüne göre dağılımları ve depo alanlarının tesislere göre dağılımını gösteren grafikleri buradan inceleyebilirsiniz.

Vergiler

Bordo Grubu'nun yıl bazında ödediği toplam vergi miktarlarını ve ayrıntılarını buradan inceleyebilirsiniz.