İnsan Kaynakları

Müşterileri için akılcı çözümler üretmenin başlıca sorumluluğu olduğunun bilincinde olan Bordo Grubu; hizmet sektöründe sürdürülebilir başarı ve etkin kaynak kullanımının nitelikli ve mutlu insan kaynağı ile mümkün olduğu inancındadır.

Bordo Grubu, insan kaynakları süreçlerinde performansı ve çalışan memnuniyetini artırmakta; çalışanlarının verimli olabilecekleri ortamlar yaratarak insan kaynakları alanında en iyi uygulamaları hayata geçirmektedir.
 Biz  

Katılalım, Paylaşalım, Keyif Alalım, Sahiplenelim!

 Samimiyetle 

Açık Olalım, Adil Olalım, Saygılı Olalım, Mütevazı Davranalım, Mert Olalım!

 Çözer 

Hayal Edelim, Çevik Olalım, Verimli Olalım, Yapalım!

 Uygular 

Ölçümleyelim, Kıyaslayalım, Takip Edelim, Sürekli Kılalım!

 Geliştiririz 

Merakla Öğrenelim, Heyecanla Öğretelim, Cesaretle Değişelim, İlerleyelim!
Bizi “Biz” Yapan Değerler

Önceliğimiz Müşterimizdir

Bizim için işimizde öncelik bellidir, o da müşterilerimizdir. İşimizi yaparken odağımız onları anlamak ve ihtiyaçlarına doğru çözümler sunmaktır. Müşterimiz velinimetimizdir, o bizim yola çıkış sebebimiz, yola devam etme nedenimizdir.

Tutku ve Azmimizle Fark Yaratırız

Biz sadece rakamların değil fark yaratmanın peşinde koşarız. Bizim için engeller, takılmak için değil aşılmak için vardır. Bizim için iyinin ötesinde mükemmel vardır. Bu yüzden işimize tutkuyla bağlanır, azimle çalışır ve her yeni güne daha iyisini yapmak için uyanırız.

Değer Katar, İz Bırakırız

İşimizi büyütürken başarı yolculuğunu bizimle paylaşan yol arkadaşlarımıza, hayatına dokunduğumuz her insana, parçası olduğumuz çevre ve topluma değer katarız. Her birimiz, kırılmaz bir zincirin parçaları olduğumuzun farkındayız. Çalışırken ve yaşarken kattığımız değerle iz bırakırız.

Yarattığımız Güvenle Gücümüze Güç Katarız

Büyük işlere imza atmamızı sağlayan sarsılmaz güç; kendimize, müşterilerimize ve çalışma arkadaşlarımıza duyduğumuz güvendir. Güven bizi birbirimize bağlayan tutkaldır, onun gücüyle kök salar, geleceğe kanat açarız.
Bordo Grubu İnsan Kaynakları Departmanı’nın hedefi işe alım sürecinde Grubun kurum kültürüne, değerlerine ve ilgili pozisyona uyum sağlayacak, şirketlerin geleceğine katkıda bulunacak yaratıcı ve sıradışı düşünebilen en iyi yetenekleri işe yerleştirmektir.

İşe Alım Süreci

Başvuruda bulunan uygun adaylarla yetkinlik bazlı görüşme yapılmakta; pozisyona bağlı olarak kişilik envanteri, yabancı dil sınavı ve genel yetenek testi uygulanmaktadır. Bu değerlendirmelere göre uygun görülen adayların ilgili bölüm yöneticisi ile ikinci görüşme yapmaları sağlanmaktadır.

Bordo Grubu Ailesine Katılın

Bordo Grubu ailesine katılmak için yapılacak tüm başvurular, başvuru bağlantısı üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Değerlendirme Süreci

Yapılan değerlendirme ve görüşmelerin sonucunda olumlu bulunan adaya, İşe Alım Ekibi tarafından iş teklifi yapılmaktadır.

Performans ve Kariyer Yönetimi

Grupta hem kurumun hem de çalışanların performansının sürekli olarak geliştirilmesi hedeflenmektedir. “Yetenek Gelişimi” ve “Liderlik Gelişimi” programları ile Grup çalışanları kariyer yollarını değiştirebilir, Bordo Grubu’nun diğer şirketlerinde veya diğer şehirlerdeki şirketlerinde çalışabilirler.
Bunun için açılan pozisyonlar öncellikle iç ilan yolu ile yayınlanır.

Kariyer Yönetimi

Performans değerlendirme sisteminden çıkan neticeler ile eğitim ihtiyaçları, eğitim sonuçları ve pozisyonu karşılama yüzdesi göz önünde bulundurularak kişinin kariyer yolu çizilmektedir. Tüm bu kriterlerden yüksek sonuçlar elde eden çalışanlar ise yetenek gelişimi programı çerçevesinde Bordo Grubu’nun gelecekteki yöneticileri olmak için yetiştirilerek ilerlemektedirler.

Eğitim ve Geliştirme

Bordo Grubu, çalışanlarının sürekli öğrenebilecekleri, deneyebilecekleri ve gelişebilecekleri bir eğitim ve geliştirme sürecinin olmasının kurumun gelişimi ve ilerlemesinin önemli bir parçası olduğuna inanır. Eğitim faaliyetlerinde kurumun iş alanı ve öncellikleri ile çalışanın ihtiyaçlarının ortak paydada buluşması sağlanarak gerekli yol haritası planlanır.
Tüm çalışanlara gelişimleri için eşit olanak ve fırsatlar sağlanır.