Çevre

Doğal kaynaklar tükeniyor, yaşam alanları kısıtlanıyor, insanlar tarafından doğaya verilen zarar her gün katlanarak artıyor. Birincil öncelikleri arasında çevreye saygılı iş süreçleri ve projeler geliştirerek sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak yer alan Bordo Grubu, bu doğrultuda doğal hayatı korumak için çalışmalarını yürüten sivil toplum kuruluşlarına da destek vermektedir. Şirketlerin gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için üzerine düşen görevi yerine getirmesine olan inanç ile Bordo Grubu, iş modellerini ve süreçlerini çevreye duyarlı olarak düzenlemekte ve çalışanlarını bilinçlendirmektedir.

Leed Platinum Yeşil Ofis Programı

Bordo Grubu, Leed Platinum Yeşil Ofis Programı’na Türkiye’de ilk dahil olan tekstil firmalarından olma mutluluğunu yaşamaktadır. Program çerçevesinde belirlenen Atık Yönetimi, Elektrik Tüketimi ve Kağıt Tüketimi tasarruf kalemleri çerçevesinde geliştirmeler tasarlamakta ve hayata geçirmektedir. Bu kapsamdaki çalışmalar personel bilincinin arttırılması üzerine yoğunlaşmış durumdadır.
Yeşil Ofis Programı kapsamında Bordo Grubu tesislerinde çalışanları bilinçlendirme eğitimleri gerçekleştirilmektedir.. Bu eğitimlerde “ Yeşil Ofis, sistem/ekosistem, ekolojik ayak izi, su ayak izi, iklim değişikliği” gibi konulara değinilmektedir.

Atık Yönetimi

Bordo Grubu, uygun şekilde bertaraf edilmeyen atıkların doğada uzun yıllar varlığını sürdürmeye ve bu süre içerisinde bulunduğu ortama zarar vermeye devam ettiğinin bilincindedir. Bu doğrultuda Bordo Grubu, Yeşil Ofis Programı çerçevesinde Atık Yönetimini de ele alarak, süreçlerinde ortaya çıkan her türlü atığı uygun şekilde bertaraf etmek için harekete geçmiştir. Atıkları ayrı toplayarak çöp miktarını azaltmayı hedefleyen Bordo Grubu, uygun ayrıştırmayla; hammadde, enerji ve diğer doğal kaynakların kullanımını azaltmayı amaçlamaktadır. Ayrıştırılan atıklar, anlaşmalı lisanslı firmalar aracılığıyla uygun şekilde bertaraf edilebilmekte ya da geri dönüştürülmektedir.

Yemek Atıklarının Toplanması: Yemekhanelerde toplanılan artık yemeklerin çevre barınaklara götürülerek havyan dostlarımızın yemek ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmiştir. Yemek Atıklarının Ayrıştırılması: Yemekhanede oluşan atıkların içerisinden geri dönüşümlü olanların ayrıştırılarak geri dönüşüme destek verilmesi amaçlanmıştır.

Hurda Atık Geri Kazanım Kampanyası

Bordo Grubu tesislerinde oluşan hurda atıklar ayrıştırılarak ilgili geri dönüşüm firmalarına teslim edilir. Bu işlemler sonunda elde edilen gelir ile sosyal sorumluluk projelerine destek verilmektedir.

Kağıt Tüketimi

Doğanın akciğeri olan ormanları korumak amacıyla Bordo Grubu, kağıt tasarrufu ve kağıt geri dönüşümünü de Yeşil Ofis Programı kapsamında belirlediği ana başlıklar arasına almıştır.

Bordo Grubu; departmanlar bazında kâğıt tüketim oranlarını belirleyerek, kağıt tüketiminin azaltılması için özel çözümler üretmektedir. Bordo Grubu firmalarının geri dönüşümünü sağladığı her ton kağıt 17 ağacın kesilmesini önlemekte ve bu 17 ağaç da 144 insanın oksijen ihtiyacını karşılamaktadır. Ayrıca geri dönüştürülmüş kağıt kullanarak Bordo Grubu, kağıt üretiminde kullanılan su ve enerji kullanımının azalması anlamında büyük tasarruflar sağlamaktadır.

Elektrik Tüketimi

Elektrik tasarrufu alanında sıradan bir kişinin dahi biraz özen göstererek büyük farklar yaratabileceğinin bilincinde olan Bordo Grubu, çalışanlarına sağladığı eğitimlerle bunu bireysel bir çabadan çıkartarak toplu bir hareket haline getirmeyi hedeflemektedir. Bunun yanı sıra Bordo Grubu; her ofis için farklı elektrik ölçüm aletleri kullanarak ölçümlerden çıkan sonuçlar doğrultusunda yapılacak iyileştirmeler için yol haritası oluşturmaktadır.

Ülkemizde tüketilen elektriğin %20’si aydınlatma amaçlı kullanılmaktadır. Enerji tasarruflu aydınlatma sistemlerine %20’lik bir geçiş Keban Hidro Elektrik Santrali’nin bir yılda ürettiği elektrik kadar tasarruf yapılmasına olanak sunabilmektedir. Bu sebeple Bordo Grubu tesislerinde enerji tasarruflu ampuller kullanmayı tercih etmektedir.