AR-GE

Bordo Grubu, AR-GE süreç ve uygulamaya yönelik somut attığı adımların yanında altyapı temelinde de Sanayi 4.0’a hazırlanıyor. AR-GE ve inovasyona yatırım yapmaktan hiç vazgeçmeyen Bordo Grubu, Endüstri 4.0’ı AR-GE bakış açısının merkezine yerleştirmektedir.

Endüstri 4.0 öncelikle üretim ile ilgili ortaya çıkmış bir kavram, üretim merkezlerinin ve süreçlerinin önemli değişimler göstermesi ile sonuçlanacak bir dönüşümdür. Yakın gelecekte üretimde yaşanacak bu dönüşüm, tedarik zincirinin bütün adımlarıyla anlık etkileşimi odağına alacak; tedarikçiler, depolar, market raflarıyla veya yoldaki araçlarla akıllı fabrikaların üretim süreçleri iletişim halinde yönetilecek. Akıllı makineler stok seviyelerini, tedarik zincirinde oluşan arızaları, hasarlanan ürünleri ve sipariş veya talep miktarlarındaki değişikliklerle ilgili verileri sürekli paylaşacak, bu sayede süreçler verimlilik ve kapasitenin etkin kullanımına olanak sağlayacak şekilde yeniden koordine edilecek.

Bordo Grubu Endüstri 4.0 Devrimine Hazırlanıyor

Endüstri 4.0, tekstil ve hazır giyim endüstrisinin her bir iş koluna direkt olarak uygulanabilecek gelişmeleri içermektedir. Bunların arasında; esnek tasarımlı maliyeti düşürülmüş akıllı üretimler, tedarik zinciri yönetimi sürecini kolaylaştıracak gerçek zamanlı izlenebilir ve müdahale edilebilir, yeni teknolojilere uygun altyapıya sahip, geliştirmeye uygun yazılımlar bulunmaktadır. Aynı zamanda güvenlik zafiyeti oluşturan unsurları ortadan kaldıracak ve çevresel faktörleri izleyebilen, kontrol edebilen sistemler ile her bir hizmet ağı için veriye dayalı karar verme imkanı sağlayan sistemler yer almaktadır.

Bordo Grubu moda endüstrisindeki bu dönüşümü görüyor, yeteneklerini ve kaynaklarını Endüstri 4.0’a kaydırıyor.