×

Yatırımcı İlişkileri   YATIRIMCI İLİŞKİLERİ : PAYDAŞLARA YÖNELİK YAKLAŞIM

Bordo Grubu, evrensel olarak kabul gören ilkeleri ve sorumlu iş yapma biçimlerini tüm operasyonlarıyla ve iş faaliyetleriyle bütünleştirmiştir.

Davranış Kurallarına ve Standartlarına kesin olarak uyum, Bordo Grubu'nun temel ilkelerinden biridir.

ETİK İLKELER

Etik İlkeler, çalışanlarımız ve paydaşlarımız tarafından kabul edilir ve uygulanır. Grup büyüdükçe ve faaliyet gösterilen bölge ve sektörlerde yeni sorunlarla karşılaşıldığında, anlamlı ve geçerli olmasını sağlamak üzere etik ilkeler düzenli olarak gözden geçirilir. Etik prensipler, bu usuller içinde aşağıdaki başlıklar altında açıklanır ve belgelenir :

  • Şirketlerde zaman ve kaynak kullanımı,
  • Müşterilerle, yüklenicilerle, tedarikçilerle ve şirketin ticari ilişki içinde olduğu diğer şirket ve bireylerle ilişkiler,
  • Hediye, davet ve yardımların kabul edilmesi,
  • Halkla İlişkiler,
  • Çıkar çelişkisi yaratacak girişimler,
  • Şirketlere ait bilgilerin, kişisel bilgilerin ve güvenlik bilgilerinin saklanması.
ŞEFFAFLIK ve HESAP VEREBİLİRLİK

Bordo Grubu, çalışanlarından toplumun geneline kadar, tüm oyuncuların birbirinin eylemlerinden etkilendiği bir ortamda, şeffaflık ve hesap verebilirliğin de yer aldığı çok sıkı bir iş etiğine bağlı olarak hareket eder. Bordo Grubu, evrensel olarak kabul gören ilkeleri ve sorumlu iş yapma biçimlerini tüm operasyonlarıyla ve iş faaliyetleriyle bütünleştirmiştir. Paydaşlar bu girişimlerle ilgili olarak bilgilendirilmiştir.

Bu ilkelere ve iş etik standartlarına uyum, Grubun sadece kendi iş ilişkileriyle sınırlı değildir. Grup aynı yaklaşımın gerek ülke içindeki gerekse uluslararası tüm paydaşlarınca benimsenmesini beklemektedir.

Bordo Grubu, evrensel olarak kabul gören ilkelere aykırı hareket eden herhangi bir tarafla "ilişki içinde olmama" ilkesini benimsemiştir.