×

Hakkımızda


HAKKIMIZDA
Bordo Grubu, başarılı geçmişiyle tekstil sektöründe Türkiye'nin önde gelen grupları arasında yer almaktadır. Grup; merkeze tekstil sektörünü alarak inşaat ve gayrimenkul sektörlerinde de faaliyet göstermektedir.

Bordo Grubu'nun ulaştığı başarının arkasında, müşteri odaklı ve verimliliği, güveni ve vefayı merkez alan bir yönetim yaklaşımı vardır. Bu yaklaşım, sadece maddi kazanımlarla değil, bütün toplumun yararlandığı ve yararlanacağı kurumsal yurttaşlık bilinciyle iç içe gelişmektedir. Grup, yine bu bilinç çerçevesinde özellikle eğitim sosyal sorumluluklar kapsamında üzerine düşen görevleri bu alanlarda öncü yardım kuruluşları vasıtası ile yerine getirmektedir.Bordo Grubu, hizmetlerini her zaman için müşteri memnuniyeti ve güven ilkelerini temel alarak sunmaktadır. Bunun sonucunda da tekstil sektöründe Dünya ölçeğinde saygın ve güvenilen bir kurum olmuştur. Ayrıca Bordo Grubu, yeni yatırımlarıyla gerek tekstil sektöründe ve gerekse inşaat sektöründe hız kesmeden büyümektedir.Bordo Grubu, tüm bu birikim ve iş ortaklıklarının bir ürünü olarak, Dünya çapındaki gelişmelere hızla uyum sağlayarak büyümeye devam edecektir.

HEDEF VE İLKELER Bordo Grubu, çalışanlarıyla birlikte, sağlıklı gelişmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmayı amaçlıyor. Bir yandan bu hedefler doğrultusunda çalışmaya devam ederken diğer yandan da ülkesi, müşterileri, ortakları ve tedarikçileri için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmayı hedeflemektedir.Bu doğrultuda Bordo Grubu hedef ve ilkelerini şu şekilde belirlemiştir;

Müşterilerimiz velinimetimizdir. Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir.Ürünlerimize sahip çıkmak ve satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak öncelikli görevimizdir.

Daima en iyi olmak, vazgeçilmez hedefimizdir. Kalitede, hizmette, yenilikleri ilk önce piyasaya sunmakta, ikmal kaynaklarımız ve müşteri ilişkilerimizde, iş ortaklarımıza sunulan yatırım seçeneklerinde en iyi olmak ve kamuoyunda sahip olduğumuz bu imajı korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak üzere faaliyet gösterilen alanlarda yönetimi üstlenmek ve piyasa liderlerinden biri olmak temel ilkemizdir.

En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü Grubumuza çekmek ve istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak; verimliliklerini artırmak, gelişmelerine imkân tanımak, iş birliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak, Bordo Grubunun kuşaklar boyu devamlılığını sağlamak için seçtiğimiz yoldur.

Amacımız, sürekli gelişmek için kaynak yaratmaktır. Ürün ve hizmetlerimizin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli yatırımları gerçekleştirebilmek; küçük ve büyük tasarrufların birleşmesini teşvik etmek, toplumun ekonomik ve sosyal gelişmesine yardımcı olmak üzere, faaliyetlerden kaynak yaratmak ve tüm kaynakların akılcı kullanımını sağlayarak savurganlığa ödün vermemek, ana ilkelerimizdendir.

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak ilkemizdir.Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, vazgeçemeyeceğimiz bir başka temel ilkemizdir.Türkiye ve Dünya için, çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak görevimizdir.